Noodverlichting

Noodverlichting is een belangrijk onderdeel van de veiligheidsvoorzieningen in gebouwen. Het treedt automatisch in werking zodra de netspanning uitvalt of terugvalt. Noodverlichting stelt mensen in staat om via vluchtroutes snel en veilig het gebouw te verlaten en het voorkomt paniek. Planmatig zorgen voor de veiligheid van mensen is niet alleen wettelijk verplicht, maar bovenal ook een verantwoordelijkheid van ieder bedrijf.

De eisen waaraan noodverlichting moet voldoen worden bepaald in het Bouwbesluit en verschillende normeringen. Het Bouwbesluit bevat de minimum bouwtechnische voorschriften voor nieuw te bouwen bouwwerken. Voor de uitvoering hiervan verwijst het bouwbesluit naar het gebruiksbesluit. In het gebruiksbesluit wordt verwezen naar een tweetal NEN normen: de NEN-EN 1838 en de NEN 3011 (NEN-EN-ISO 7010). Deze normen omschrijven de technische voorschriften en producteisen waaraan noodverlichting in gebouwen moet voldoen. In het kader van de Arbo-wet is het Arbeidsomstandighedenbesluit van kracht. In dit besluit staat de veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats centraal. Het Arbobesluit verplicht werkgevers in artikel 3.7, 3.9 en 8.4 om adequate noodverlichting en veiligheidssignalering aan te brengen op iedere werkplek. 

De werkgever draagt hiervoor de verantwoordelijkheid en is verplicht te zorgen voor de aanwezigheid van vluchtwegen en nooduitgangen. De noodverlichtinginstallatie is in dit kader één van de noodzakelijke voorzieningen. Om de kwaliteit van de veiligheid binnen uw gebouw of organisatie te kunnen verbeteren, is het van cruciaal belang dat de noodverlichting op basis van een vakkundig advies conform de huidige normen en regelgeving wordt ingericht.

Wij kunnen u hierin adviseren en middels een Programma van Eisen (PvE) een projectering verzorgen!

Neem contact met ons op

Telefoon: 0497 556 881
Mobiel: 0622 378 823
info@buro-hta.nl
Mozekesweg 13
5575 XL Luyksgestel

logo Stabiplan

Wij werken met: StabiCAD for AutoCAD en StabiCAD for Revit

logo Autodesk
Scroll naar boven