2D / 3D Engineering

2D engineering

De Arbowet regelt het welzijn, de veiligheid en gezondheid van alle werkenden op allerlei vakgebied. Ook op elektrotechnisch vakgebied. De Arbowet is altijd van toepassing wanneer er sprake is van een gezagsverhouding.

De Arbo-regelgeving verwijst naar de normen, waarin omschreven staat welke tekeningen en documentatie aanwezig moet zijn. Deze normen worden door de arbeidsinspectie, verzekeringsmaatschappijen en werkgever als bindend beschouwd.

Genoemde normen zijn o.a: NEN 1010, NEN 1041, NEN 3134, NEN 3410, NEN 5237, NEN-EN 50110, NEN 3140, NEN 3840.

In de NEN 1010 “Veiligheidsbepalingen laagspanning” wordt omschreven in welke gevallen tekeningen verplicht zijn. (rubriek 8.514.5)

Kort samengevat:

Van elke schakel- en verdeelinrichting met meer dan 12 eindgroepen of met daarop aangesloten geïnstalleerd vermogen van meer dan 20kVA moeten duidelijke en bijgewerkte grondschema’s, installatieschema’s, installatietekeningen en stroomkringschema’s beschikbaar zijn.

U kunt bij ons terecht voor elektrotechnische installaties, zoals:

 • Licht-/krachtinstallaties
 • Zwakstroominstallaties
 • Brandmeldinstallaties
 • Ontruimingsinstallaties
 • Beveiligingsinstallaties

Toegangscontrole:

 • Aarding- en bliksemafleiderinstallaties
 • Data/telefonie installaties
 • Kanalisatie (kabelwegen)
 • Opgave van sparingen en voorzieningen

Wij zijn bekend met het werken in verschillende onderdelen van een bouwproces, nl.

 • Voorlopig ontwerp
 • Definitief ontwerp
 • Bestekstekeningen
 • Werk/uitvoeringstekeningen
 • Revisietekeningen

Op de meest moderne apparatuur wordt met nieuwste AutoCAD- en StabiCAD Software het tekenwerk gerealiseerd!

3D engineering

BIM is een afkorting voor Bouw Informatie Model. De afkorting is afkomstig uit het Engels en staat voor Building Information Model. In tegenstelling tot het traditionele ontwerp- en bouwproces wordt er tijdens het BIM-proces in één model (bestand) gewerkt. Aan dit bestand wordt alle data gekoppeld die nodig is voor het ontwerpen, bouwen en beheren van een bouwwerk. Dit model wordt gebruikt door alle partijen die betrokken zijn bij het te realiseren bouwwerk, zoals opdrachtgever, architect, adviseurs, aannemer en installateur.

Het voordeel van het werken in één model is dat alle partijen dezelfde gegevens (zoals tekeningen, berekeningen, gebouwdimensies, rapporten en verslagen) gebruiken. Alle partijen kunnen zien waar de knelpunten (clash control) zich bevinden en of er aan alle regels wordt voldaan.

Het toepassen van BIM is geen doel op zichzelf. BIM is een methode, een proces en een hulpmiddel om op een efficiënte wijze met diverse partijen samen te werken. De voordelen die aan BIM hangen zijn het terugbrengen van faalkosten, er kunnen mooie (architectonische) plaatjes mee gemaakt worden en het bevorderd de samenwerking en wederzijds begrip tussen alle partijen.

In 2015 hebben we besloten om te investeren in BIM.
We hebben hiervoor StabiCAD for Revit aangeschaft, omdat deze optimaal aansluit op Autdesk Revit, en dit is dé software voor de gebouw gebonden installatiebranche.

HTA levert ook tekenwerk in BIM! 
Wij bieden u de mogelijkheid om de werkzaamheden zowel bij ons op kantoor als bij u op locatie te laten plaatsvinden.

Neem contact met ons op

Telefoon: 0497 556 881
Mobiel: 0622 378 823
info@buro-hta.nl
Mozekesweg 13
5575 XL Luyksgestel

logo Stabiplan

Wij werken met: StabiCAD for AutoCAD en StabiCAD for Revit

logo Autodesk
Scroll naar boven