NEN 3140 inspectie

In verband met de veiligheid van uw collega’s, medewerkers en relaties en uw juridische aansprakelijkheid (denk ook aan uw ketenaansprakelijkheid) bent u, conform Arbo wetgeving, verplicht uw elektrotechnische installaties met regelmaat te laten controleren.

​Voor laagspanningsinstallaties is de NEN 3140 inspectie van toepassing. Deze Nederlandse aanvulling op de Europese NEN-EN 50110-1 richtlijn stelt eisen aan het minimale veiligheidsniveau van laagspanningsinstallaties. Eén van die eisen is dat eigenaars en/of gebruikers deze installaties regelmatig moeten laten inspecteren. Voor midden- en hoogspanningsinstallaties geldt de NEN 3840.

Elektrische installaties

Om veilig gebruik van elektrische installaties zoveel mogelijk te waarborgen schrijft NEN 3140 inspectie voor dat elektrische installaties periodiek moeten worden geïnspecteerd. De inspectie bestaat uit een visuele inspectie en uit een inspectie door meting en beproeving. De inspectie die beschreven is in NEN 3140 inspectie geldt voor bestaande installaties. In de NEN 1010 staan de voorwaarden waaraan een nieuwe installatie moet voldoen.

Normen 

De NEN 3140 en NEN-EN 50110-1 zijn geen wet. Maar in geval van calamiteiten moet u aantonen dat de installatie veilig is. De rechter, de arbeidsinspectie en evt. de verzekeringsmaatschappijen hanteren deze twee normen als minimale eis om te beoordelen of de veiligheid gewaarborgd is.     

HTA is uw partner voor professionele ontwerp- en revisietekenwerk, en werken waar nodig samen met complementaire partners op projectbasis. Betrouwbaar, snel en betaalbaar.

Neem vrijblijvend contact op met ons buro indien u gebruik wenst te maken van onze diensten

Neem contact met ons op

Telefoon: 0497 556 881
Mobiel: 0622 378 823
info@buro-hta.nl
Mozekesweg 13
5575 XL Luyksgestel

logo Stabiplan

Wij werken met: StabiCAD for AutoCAD en StabiCAD for Revit

logo Autodesk
Scroll naar boven