Ontwerp & tekenen

Elektro tekening

2D engineering / 3D engineering

Wij zijn gespecialiseerd in het maken van tekeningen voor elektronische installaties, brandmeldinstallaties, beveiligingsinstallaties, toegangscontroles etc.

Technisch informatiebeheer

Technisch informatiebeheer c.q. Gebouwbeheer

Wie het beheer voert over gebouwen en gebouw gebonden installaties wil op elk moment kunnen terugvallen op betrouwbare technische informatie.
Actueel, volledig en goed toegankelijk.

Digitaliseren bouwkundig plattegronden

Digitaliseren bouwkundig plattegronden

Digitaliseren betekent het digitaal maken, voor gebruik met de computer, dit kan geschieden door te scannen of door de tekening gewoonweg over te nemen in CAD. Het in- en opmeten van bestaande (oude) gebouwen op locatie is mogelijk.

Gebruiksvergunning

Gebruiksvergunning

Conform het Bouwbesluit 2012 (gebruiksbesluit) en de bouwverordening moeten bepaalde gebouwen voorzien zijn van een gebruiksvergunning. Mocht een gebouw niet aan de gestelde norm van brandveiligheid voldoen, dan krijgt de gebruiker afhankelijk van de situatie, een bepaalde termijn om hieraan te voldoen.

Ontruimingsplattegronden

Ontruimingsplattegronden, conform NEN 1414

In het kader van de brandveiligheid dienen deze ontruimingsplattegronden in elk type gebouw in Nederland aanwezig te zijn en conform de laatste norm vervaardigd. (NEN 1414).

Op de ontruimings-plattegronden staat de belangrijke informatie aangegeven, waaronder de locatie van de blusmiddelen, EHBO middelen, de verzamelplaats en uiteraard de vluchtroute.

Overige brand-veiligheidsplattegronden

Overige brand-veiligheidsplattegronden

In de NEN 1414 worden ook de overige type brandveiligheidsplattegronden omschreven bijvoorbeeld een Aanvalsplattegrond en veiligheidsplattegrond.

Neem contact met ons op

Telefoon: 0497 556 881
Mobiel: 0622 378 823
info@buro-hta.nl
Mozekesweg 13
5575 XL Luyksgestel

logo Stabiplan

Wij werken met: StabiCAD for AutoCAD en StabiCAD for Revit

logo Autodesk
Scroll naar boven