Gebruiksvergunning

De huidige wet- en regelgeving met betrekking tot (ver)bouwen en het brandveilig gebruik van een gebouw vraagt steeds meer van de ondernemer. De overheid legt meer en meer de verantwoordelijkheid van brandveiligheid neer bij de ondernemer. Als bedrijf hebt u de plicht en eigen verantwoordelijkheid tot naleving van de bouwregelgeving, dus ook op het gebied van brandveiligheid.

Conform het Bouwbesluit 2012 (gebruiksbesluit) en de bouwverordening moeten bepaalde gebouwen voorzien zijn van een gebruiksvergunning. Mocht een gebouw niet aan de gestelde norm van brandveiligheid voldoen, dan krijgt de gebruiker afhankelijk van de situatie, een bepaalde termijn om hieraan te voldoen.

De wet- en regelgeving is ingewikkeld, en daardoor loopt u waarschijnlijk tegen nogal wat obstakels aan. Niet alleen bij de aanvraag van vergunningen, maar ook bij de invulling van vragen die bijvoorbeeld een brandweer aan u stelt.

U moet een gebruiksvergunning aanvragen bij uw gemeente als u:

  • Bedrijfsactiviteiten start in een daarvoor bestemd gebouw.
  • Een bouwvergunning aanvraagt voor de wijziging van uw (bedrijfs)inrichting
  • Uw (bedrijfs)activiteiten wijzigt

Verder bent u gebruiksvergunningplichtig indien u: 

  • Aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt verschaft (bijvoorbeeld verzorgingstehuizen en hotels);
  • aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan tien lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft (bijvoorbeeld kinderdagverblijven en basisscholen)

Gebruiksmelding

Bij sommige gebouwen waar voorheen een gebruiksvergunning moest worden aangevraagd kan nu worden volstaan met het doen van een melding. Voor de meeste gebouwen waar meer dan 50 personen tegelijk in verblijven (en waar niet in wordt geslapen) en in een woning die gebruikt wordt voor kamergewijze verhuur, is dit het geval.

Een gebruiksvergunning c.q.-melding wordt ten minste vier weken voor de voorgenomen aanvang van het gebruik schriftelijk ingediend bij het bevoegd gezag!

Wij verzorgen het tekenwerk, stellen het advies op en dienen de gebruiksvergunningaanvraag in. Tevens nemen wij de communicatie met brandweer en gemeente voor u uit handen!

Neem vrijblijvend contact op met ons buro, indien u gebruik wenst te maken van onze diensten.

Neem contact met ons op

Telefoon: 0497 556 881
Mobiel: 0622 378 823
info@buro-hta.nl
Mozekesweg 13
5575 XL Luyksgestel

logo Stabiplan

Wij werken met: StabiCAD for AutoCAD en StabiCAD for Revit

logo Autodesk
Scroll naar boven