Ontruimingsplannen

Indien er in een gebouw een brandmeldinstallatie is of conform regelgeving geëist wordt, dan dient er ook een ontruimingsplan aanwezig te zijn. Daarnaast is een ontruimingsplan nodig in het kader van de Arbowet voor de veiligheid van u en uw werknemers. 

Zo’n ontruimingsplan geeft inzicht in de eigenschappen van het bouwwerk en de rol van brandbeveiligingsinstallaties bij de alarmeringsprocedure. Op basis van het ontruimingsplan kunnen verdere afspraken worden gemaakt over de bij een ontruiming te nemen maatregelen. Doel is dat de gebruikers van het bouwwerk weten wat zij bij een brandmelding moeten doen, zodat de risico’s bij brand zoveel mogelijk worden beperkt. Bij het opstellen van een ontruimingsplan kan gebruikt worden gemaakt van de NEN 8112-serie.

Voor `niet vergunning plichtige gebouwen` geldt  een summiere ontruimingshandleiding en –ontruimingskaart. Opgemerkt dient te worden dat zodra het Besluit basishulpverlening in werking treedt de verplichting om een ontruimingsplan te hebben op dat besluit zal zijn gebaseerd. De ontruimingshandleiding is dan niet meer afdoende! 

Er komen procedures aan de orde zoals:

  • wie is er verantwoordelijk?
  • wie heeft welke taken?
  • hoe komt de melding tot stand?

Al deze en overige taken staan beschreven in het ontruimingsplan. Andere overige relevante zaken worden uiteraard ook benoemd. Dit alles wordt ondersteund met een duidelijke ontruimingsplattegrond van het gebouw. Het ontruimingsplan zal specifiek voor uw bedrijfssituatie worden opgemaakt.

HTA is gespecialiseerd in het schrijven van ontruimingsplannen, en wil u hierbij graag van dienst zijn.

brandveilig tekening

Neem contact met ons op

Telefoon: 0497 556 881
Mobiel: 0622 378 823
info@buro-hta.nl
Mozekesweg 13
5575 XL Luyksgestel

logo Stabiplan

Wij werken met: StabiCAD for AutoCAD en StabiCAD for Revit

logo Autodesk
Scroll naar boven